Description
  
  
  
Attachments
  
  
None
YesYes
  
Head
Yang Mulia Pengiran Hajah Siti Nirmala Binti Pengiran Haji Mohammad
YesYang Mulia Pengiran Hajah Siti Nirmala Binti Pengiran Haji MohammadAttachment
  
Deputy
Yang Mulia Dr Hajah Siti Haziah Binti POK Saiful Mulok DSP Haji Abidin
YesYang Mulia Dr Hajah Siti Haziah Binti POK Saiful Mulok DSP Haji AbidinAttachment
  
Member
Director of JobCentre Brunei
YesAttachment
  
Member
Director of Policy & Planning
YesAttachment
  
Member
Director of Implementation & Monitoring
YesAttachment
  
Member
Senior Special Duties Officer of Corporate Affairs
YesAttachment
  
Member
Senior Special Duties Officer of ICT & Statistics
YesAttachment
  
Member
Director of Finance
YesAttachment